Jozef Pijnenburg

Home   Studio/Atelier   Contact   Paintings   Drawings   Being there
Being There
De gedachtenwereld die achter dit werk zit wordt gevormd door levensvragen als "waarom zijn we", "in welke mate kunnen we zijn, zoals we willen zijn" en "welke mentale ruimte krijgen we om ons leven in te vullen".
De ruimte waarvoor deze werken zijn gemaakt, heeft als slaapzaal gediend voor bewoners van een psychiatrisch ziekenhuis (Coudewater, Rosmalen): mensen die in hoge mate intuitief leven en omdat de maatschappij daartoe in het geheel niet is ingericht, een bijzondere omgeving wordt geboden; mensen waarvoor door de grenzen te verruimen voldoende ruimte geschapen wordt om hun leven in te vullen, maar ook mensen die geholpen worden bij het doorstaan van beklemmingen opgelegd door de aan hen toebedeelde mentale ruimte. Ieder mens heeft zijn eigen ritme binnen het ritme van de hem omringende wereld. Sommigen overleven door hun ritme daarmee in harmonie te (laten) brengen, anderen kunnen alleen maar in disharmonie met deze wereld leven. Dit roept een conflict situatie op waarin sommigen zich kunnen handhaven, maar waarin anderen juist ten onder dreigen te gaan ...